Huisregels

Eten en drinken
Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het festivalterrein (met uitzondering van producten i.v.m. aantoonbare allergieën), omdat dit ten koste gaat van onze (broodnodige) inkomsten. We schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Glazen
Op Loeren bij de Boeren krijg je je drankje in hard plastic bekers. Op deze manier willen wij de omgeving respecteren en een schoon festival creëren. Lever je beker daarom weer bij de bar in wanneer deze leeg is. Gooi ze niet in de prullenbak of zomaar ergens op het terrein.

Roken
Het festivalterein is omgeven door prachtige natuur. Gooi je sigaret niet op de grond, dit kan brand veroorzaken. Denk daarnaast aan onze fantastische vrijwilligers die alles afbouwen en schoonmaken.

Drugs
Loeren bij de Boeren is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om illegale middelen zoals drugs bij je te hebben of te verhandelen. Politie en organisatie hebben het recht bagage en auto’s hierop te doorzoeken.

Handel
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het festivalterrein en de parkeerterreinen.

Fotograferen
Het is niet toegestaan professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur het festivalterrein mee op te nemen. Foto’s maken met je telefoon of gewone camera mag natuurlijk wel. Let erop dat je de flitser uitzet, dit kan vervelend zijn voor de artiesten en andere bezoekers.

Glas, blik, drank e.d.
Het is niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, spuitbussen, markers en gevaarlijke voorwerpen het festivalterrein mee op te nemen. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.

Graffiti
Graffiti is ten strengste verboden. Zin om te tekenen? Vraag pen en papier.

Huisdieren
Huisdieren moeten helaas het festival missen en thuis blijven.

Sluiting
Zondag 5 juli om 23:00 uur dient iedereen het festivalterrein verlaten te hebben.

Vuur
Altijd gevaarlijk, maar in deze natuurlijke omgeving helemaal. Open vuur, anders dan uitgevoerd door de organisatie is ten strengste verboden. Hieronder vallen ook fakkels e.d.

Flyeren
Het is niet toegestaan op het festival en de terreinen rondom te flyeren of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.

Aansprakelijkheid
Aan de Slinger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

Tot slot
Deze regels zijn bindend en overtreders lopen het risico hun polsbandje te moeten inleveren en van het terrein te worden verwijderd.